Word een knowmad

Hoe werk je aan de vaardigheden die een knowmad nodig heeft?

DoenDenkenDelen is een belangrijke vaardigheid voor knowmadisch werken. Het is een manier van werken en in de wereld staan die bijdraagt aan zichtbaar, vindbaar en navolgbaar zijn. Vanuit het perspectief van beter worden in je werk. De essentie van DDD is de bereidheid om ‘erop uit te gaan’: contacten en relaties aangaan, ook buiten de directe vertrouwde cirkel, met als doel om iets voor elkaar te krijgen. Want ook buiten die vertrouwde cirkel zijn collega’s, soms uit heel andere organisaties of werelden, die over kennis en vaardigheden beschikken om je te helpen je klus te klaren, je doel te bereiken.

Kort gezegd gaat DoenDenkenDelen over:

  • Het bereiken van doelen.
  • Het tot een goed einde brengen van ingewikkelde vraagstukken uit je werkpraktijk.
  • Samen optrekken in nieuwe ontwikkelingen.
  • Door de juiste mensen gevonden worden voor een volgende uitdaging.
  • En het doorgaand werken aan de eigen ontwikkeling.

 

 

Om deze vaardigheid aan te leren hebben we 10 oefeningen ontworpen die je zowel helpen om om je heen te kijken en te zien wat daar is, als naar jezelf te kijken om te zien wat nu jouw DDD focus kan zijn en wat jij nodig hebt en kunt doen om te gaan DoenDenkenDelen. En natuurlijk helpen de oefeningen je ook om daadwerkelijk aan de slag te gaan. 

Omdat je toewerkt naar het aanleren van een geheel nieuwe gewoonte, gaat er ook wat tijd overheen. Het vraagt meer dan het “braaf” doen van de oefeningen. De oefeningen vormen de supportstructuur die je helpen, maar jij zult het moeten doen.  

Tijdsinvestering

De omvang en gevergde tijdsinvestering per thema en per oefening verschilt en is ook afhankelijk van je beginsituatie. Onze tip is: werk in je eigen tempo op momenten dat het jou uitkomt, maar plan het wel op een aantal vaste momenten in. Klanten, collega’s en vrienden en familie vragen altijd om aandacht, waardoor investeren in jezelf er soms bij in schiet, en dat is iets dat je je als professional in deze woelige tijden niet kunt veroorloven.

Oogst

De oogst van doendenkendelen is dat je:

  • focus hebt
  • je netwerk in kaart hebt
  • je eigen online DDD strategie hebt bepaald
  • begonnen bent en de eerste resultaten en opbrengsten ziet.

Alle opdrachten op een rij:

1. Afkijken

Je observeert anderen en kijkt eerst eens lekker af.

2. Wat is er al?

Je analyseert je bestaande online sociale netwerk.

3: Durf te delen!

Je oefent in online zichtbaar durven zijn.

4. Focus vinden

Je krijgt zicht op waar jouw energie zit in je vak en welke vragen jou bezighouden.

5. Sluit een contract

Je maakt met jezelf een afspraak over tijd en energie voor het aanleren van de DDD-gewoonte.

6. Netwerk in startblokken

Je kent belangrijke zoektermen, maakt contact met andere professionals en je laat de wereld om je heen weten waar je mee bezig bent.

7. In de kennisflow komen

Je beschikt over een toolset die jou helpt om je netwerk te volgen en weet deze handig te gebruiken.

8. Kennis maken

Je geeft betekenis aan ervaringen en deelt deze met anderen.

9. Ontwikkel een DDDstrategie

Je maakt kennis met drie strategieën en ontwikkelt een eigen DDDstrategie.

10. Strategie in de praktijk

Nu is het zaak je strategie in de praktijk te brengen.