Pas op de plaats: waarop heb jij progressie gemaakt?

Bijhouden van progressie is een sleutel tot motivatie. De beleving dat je progressie boekt, verhoogt het gevoel dat je tegen de taak opgewassen bent. Dat verhoogt je motivatie om verder te gaan.

We hebben echter de neiging om progressie nauwelijks op te merken. En al werkende en lerende leggen we vaak de lat steeds een stukje hoger, waardoor je niet het gevoel hebt vooruit te komen.

De progressiecirkel is een praktische techniek om je progressie zichtbaar te maken.

Hoe werkt de progressiecirkel?

  • Teken twee cirkels (of download het hulpdocument)
  • Waarop wil je progressie boeken? Zet dit boven de cirkels. Bijvoorbeeld: online zichtbaarheid, krachtig netwerk, online werkplaats.
  • Schrijf in de middelste cirkel: welke progressie heb je al bereikt? Denk aan grote en kleine stappen. Beschrijf in positieve termen. Niets is te klein. Bijvoorbeeld: 3 blogs geschreven, goede LinkedIn groep gevonden, angst overwonnen om online actief te zijn, vraag online gezet, enzovoort.
  • Schrijf in de buitenste cirkel: welke verdere progressie is nodig? Schrijf in positieve en concrete termen. Bijvoorbeeld: inbedding in werkritme, blog schrijven die echt onaf is, toename groep volgers, enzovoort.
  • Kies 1 of 2 dingen die je van de buitenste cirkel naar de binnencirkel wilt verplaatsen. Hoe en wanneer ga je deze stap zetten?