Over ons

Sibrenne Wagenaar

Ik werk als adviseur en facilitator vanuit Link2Learn. Mijn belangstelling gaat uit naar manieren om leren in het dagelijkse werk te ondersteunen. Leren van en met elkaar. Ik geloof dat leren start bij het opdoen van ervaringen. Rondom dat wat je zelf belangrijk vindt, waar je nieuwsgierig naar bent. En dat leren plaatsvindt in interactie met collega’s. Samen zoeken vanuit waardering, elkaars perspectieven bevragen en komen tot nieuwe, verrassende inzichten. Sociale media kunnen in deze leerprocessen een sterk ondersteunende rol vervullen. Dat ondervind ik zelf door er gebruik van te maken in mijn eigen werk. Ik blog, twitter en ben actief in online fora. Ook bij het begeleiden van (online) leernetwerken en in leer- en veranderingsprocessen in organisaties zet ik regelmatig sociale media in als hulpmiddel bij samenwerking en interactie. Weblog: www.link2learn.eu Twitter: www.twitter.com/sibrenne

Joke van Alten

Ik werk als zelfstandig ondernemer vanuit vanAlten, leren in bedrijf. Mijn werk richt zich op het ondersteunen van het leren tijdens het werk. Ik zoek naar aanknopingspunten om vanuit je eigen werk en vraagstukken te komen tot (samen) leren en nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om experimenteren, delen van ervaringen, reflecteren en (samen) ontwikkelen van nieuwe aanpakken om je werk goed te (blijven) doen. Ik maak veel gebruik van nieuwe sociale media, ook in mijn eigen leren: blog over mijn werk, reflecteer op waar ik mee bezig ben en leg verbindingen met thema’s die gaan over mijn eigen passie: het samengaan van werken en leren. www.lereninbedrijf.nl en op twitter: www.twitter.com/jokevA

Marguerithe de Man

Bij Sioo ben ik verantwoordelijk voor het Consulting Program & Community. Een programma voor adviseurs en veranderaars die het consulting vak serieus nemen en van waarde willen zijn voor hun klanten. Centraal staat hoe je klanten de 21 ste eeuw in kunt helpen door al experimenterend te werken aan meervoudige waarde creatie, nieuwe organisatieconcepten en businessmodellen, externalisering en dataficering. Maar ook  je werk met meer professionele lol en minder moeite te doen door te werken aan je methodisch handelen, ondernemerschap en thoughtleadership. Zo werk ik zelf ook  Ik doe ook in-company trajecten waar Professionalisering, Leiderschap en Organisatieontwikkeling hand in hand gaan, omdat het werk van alle dag en innovatie centraal staan. www.sioo.nl