Job-aid 8: Hoe verleid je collega’s om met je mee te doen?

Uit de praktijk: Steeds vaker merk ik dat collega’s moeite hebben om innovatieve werkvormen in praktijk te brengen. Innovatie is juist wat mijn werk leuk maakt, maar bij mijn collega’s bemerk ik dat zij vooral bezig zijn met alles dat in de waan van de dag voorbij komt: hun caseload wegwerken en hierdoor weinig oog hebben voor innovatie. Toch slaagt innovatie alleen met voldoende draagvlak. Het gedachtegoed omarmen zij vaak wel, maar bij gebrek aan zeggenschap over hun manier van werken merk ik dat veel pogingen blijven hangen bij “ja wat zou het goed zijn als…”.

En zo zijn er nog 29 killers om een nieuw idee, andere werkwijze om zeep te helpen….

Hoe verleid je collega’s om toch met je mee te doen?

In deze job-aid geven we tips om je collega’s te verleiden. Collega’s verleiden is een combinatie van willen – kunnen – weten. Willen gaat over betrokkenheid, motivatie, plezier, vertrouwen. Weten gaat over het doel en de impact “wat heb ik eraan?” Kunnen gaat over kennis en ervaring en ook middelen. “Kan ik hier wel een bijdrage aan leveren?”

Onderstaande tips zijn een uitwerking van deze drie elementen.

Tip 1: Zorg voor een gedeeld gevoel van urgentie. Waarom loop jij warm voor het vraagstuk? Waarschijnlijk omdat je heel goed beseft wat de urgentie ervan is. Misschien lig je er zelfs wakker van. Urgentie maakt dat je harder gaat lopen om tot een oplossing te komen. Je voelt je betrokken. Het kan helpen als je bij collega’s binnen/buiten je organisatie zoekt naar de gezamenlijke urgentie voor jouw vraagstuk. Innoveren is niet het doel, maar het werken aan een aanpak voor jouw/jullie cliënten, burgers in de wijk.

Tip 2: Waar lopen je collega’s voor warm? Onderzoek waar je collega’s warm voor lopen. Wat zijn vraagstukken uit hun werk die zij als urgent voelen en die zij willen oplossen? Kunnen jullie vraagstukken combineren en zo samen in beweging komen? Dan wordt het werken aan een vraagstuk niet meer iets dat ‘erbij’ komt, maar dat het werk beter maakt.

Tip 3: Bedenk het samen. Collega’s enthousiasmeer je als zij zelf ook kunnen meedenken over andere, vernieuwende aanpakken voor een vraagstuk uit het werk. Iedereen is druk, maar als je een tijdstip inplant en hen uitnodigt om mee te denken over een gezamenlijk vraagstuk dan hebben collega’s best wel tijd. Formuleer het gedeelde vraagstuk, de gedeelde urgentie en nodig hen uit om mee te denken over andere aanpakken. Maak daarna geen uitgebreid plan van aanpak, maar zet met elkaar kleine stapjes uit. Bedenk bijvoorbeeld een of meer experimenten in het werk (job-aid 1) en maak afspraken wie wat gaat doen. Experimenteer en leer: wat werkt?

Tip 4: Begin gewoon en zoek collega’s die wel willen investeren. Gebruik niet eindeloos tijd om collega’s te overtuigen mee te doen met een vernieuwende aanpak. Met woorden overtuigen werkt meestal niet. Ga, als dat mogelijk is, zelf aan de slag en zoek naar 1 of meer collega’s die wel willen meedoen. Een inspirerend initiatief begint altijd met een kleine groep koplopers die warm lopen voor de vraag. Houd het klein, ga samen experimenteren en leren.

Tip 5: Maak zichtbaar wat je aan het doen bent, waarom je dit doet en hoe leuk het is ermee bezig te zijn. Zoek de zichtbaarheid op met wat jullie aan het doen zijn en bereikt hebben. Maak foto’s/video’s, interview betrokkenen, schrijf blogjes, nodig journalisten uit, …. en plaats deze stukken bijvoorbeeld op jullie intranet of in een plaatselijke krant. Collega’s raken dan wellicht toch nieuwsgierig en betrokken.

Tip 6: De rol van de leidinggevende, werken in de driehoek. De rol van de leidinggevende kan erg behulpzaam zijn om je collega’s mee te krijgen. Vaak heeft ook je leidinggevende wel het gevoel van urgentie bij jouw vraagstuk en heeft hij/zij ook baat bij het ontwikkelen van een goede aanpak. Kun je je leidinggevende positioneren als opdrachtgever? En kun je samen met andere collega’s een werkende en enthousiaste driehoek vormen? Zie hier voor meer uitleg. Wellicht kan je leidinggevende ook het innoverend werken aan het vraagstuk faciliteren in tijd of in andere mogelijkheden?