Job aid 4: Hoe geef je intervisie vorm?

Waarom intervisie?

Intervisie past heel goed bij vragen van type 2 “hoe doe ik dat dan?”  Met behulp van intervisie ga je met collega’s / vakgenoten in gesprek over je werk en de daaraan gerelateerde vraagstukken. Het doel van intervisie is het vergroten van je de deskundigheid door te werken aan zelfinzicht, bewustworden van je eigen sterktes, beperkingen en stijl van werken. Intervisie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van je werk.

Om intervisie te gebruiken voor je herregistratie bij het registerplein voor sociaal werkers is een format ontwikkeld.  Hier vind je het format dat je kunt invullen en uploaden in je persoonlijke portfolio.

Je doet al een tijdje intervisie met een vaste groep en merkt dat door alle drukte en hectiek de animo minder wordt. Je bent niet tevreden met de opbrengsten, je merkt dat jullie vastzitten in steeds dezelfde methodiek, mensen komen niet meer met een casus. Herken je dit?

Het starten van een intervisiegroep is meestal niet zo moeilijk, maar hoe blijf je zorgen voor variatie en verdieping….

Hoe zorg je voor resultaat?

Er zijn een paar belangrijke succescriteria waarover je met elkaar afspraken maakt en waarop je regelmatig kunt reflecteren:

  • De ideale intervisiegroep bestaat uit 4 – 8 personen uit eenzelfde vakgebied.
  • Heeft iedereen de motivatie om te leren, actief bij te dragen met casuïstiek en te reflecteren op het eigen handelen. Goede communicatietechnieken als feedback kunnen geven en ontvangen spelen hierin een rol.
  • Heeft iedereen een open houding: dominantie is een eigenschap die het leerproces ondermijnt.
  • Heeft iedereen de discipline om altijd te komen. Maak daarom duidelijke afspraken over het aantal keer en de tussenpozen. Denk aan een serie van 8 sessies met een tussenperiode van 4-6 weken. Kies een moment waarop iedereen ook echt de rust heeft om samen te komen. Een gemiddelde sessie duurt 2 uur.
  • Een intervisiegroep heeft ook een houdbaarheidsdatum. Ervaring leert dat na 2 jaar de flow kan verdwijnen. Voor je het weet wordt de intervisie een ‘gezelligheidsklup’. Daar is niets mis mee, maar bespreek dit met elkaar zeker. Voorkom dat mensen komen met een verwachting dat er intervisie is en dat anderen komen met een verwachting van gezellig bijpraten.

Wil je deze job-aid als pdf hebben? Dat kan:

Klik hier om te downloaden

Tips om de intervisie te verdiepen:

Als jullie nog onbekend zijn met het vormgeven van intervisie kun je starten met een serie onder begeleiding van een ervaren collega van binnen of buiten de organisatie. Maak afspraken hoe jullie van begeleide intervisie naar zelfgestuurde intervisie komen.

Leer van successen in het werk. Onderzoek met elkaar een moment waarop het werk echt goed ging, de ervaring dat je in korte tijd een grote stap hebt gemaakt of waarin je merkte dat je erg bent gegroeid. Probeer met elkaar tot dan toe misschien nog onzichtbare succesfactoren, waarden of talenten te ontdekken. Hier vind je een helpend voorbeeld.

Zoek op internet, in vakliteratuur of vraag bij collega’s naar andere en actieve werkvormen om intervisie te verdiepen. Spreek als intervisiegroep af dat je om de beurt een werkvorm kiest en daarmee een sessie faciliteert.

Hier vind je wat overzichten van intervisievormen:

Werkwijzer vakmanschap door intervisie

Waarderend reflecteren

Overzicht intervisiemethodes

Schatkist intervisie