Job aid 3: Hoe doe je een onderzoek in je praktijk?

Wanneer?

Met het doen van onderzoek verzamel je informatie en breng je iets in beweging. Heb je een [type 3] en [type 4] leervraag, dan kan het een geschikte vorm zijn. De [de casus van het Odensehuis] is een goed voorbeeld. De vraag hierbij is: wat kunnen we doen om meer bezoekers in het Odensehuis te krijgen? Die vraag is niet zo met de benen omhoog te beantwoorden. Die antwoorden vind je wel als je de praktijk in gaat en mensen gaat bevragen. En onderzoek doen helpt om ook anderen actief mee te laten denken en doen.

Je kunt het onderzoeksplan dat je ontwikkelt uploaden als ontwikkelplan in je portfolio op het registerplein sociaal werk.

 

Hoe? In 5 stappen:

 

Stap 1: Bezint eer ge begint

Kijk nog even goed naar de urgentie van je vraag. Hoe urgenter het probleem, hoe makkelijker het voor jou en anderen is om met het onderzoek te beginnen. Bedenk dat een onderzoek tijd kost, maar bedenk ook dat de uitkomst je veel kan opleveren. Zie het niet als “iets erbij doen” maar als je werk “iets anders doen”.

  • Wat wil jij te weten komen? Waar ben je nieuwsgierig naar? Waarom is dit belangrijk voor je / voor je werk?
  • Wat wil je leren?
  • Wat zou het onderzoek voor jou leuk maken?
  • Waar heb jij echt iets aan?

 

Stap 2: Maak een lijstje met belanghebbenden

Je wilt informatie ophalen en ook anderen in beweging brengen. De ‘wie’ vraag is dus belangrijk. Maak eens een lijstje met namen van mensen die allemaal belang hebben bij je onderzoek. Denk aan mensen die er last van hebben, die veel over het onderwerp weten, die ook iets met de resultaten kunnen, die het leuk zouden vinden om met je mee te doen. Dit overzicht helpt je allereerst om te zien wie je wilt benaderen. Daarnaast geeft het inzicht in met wie je kunt optrekken. Wie vraag je om mee te denken over de onderzoeksvragen? Wie vraag je om een actieve rol te vervullen bij het doen van onderzoek?

 

Stap 3: Formuleer drie onderzoeksvragen

Er zijn grofweg 3 verschillende onderzoeksvragen te formuleren en het kan heel waardevol zijn om van elk type 1 vraag te formuleren voor jouw onderzoek.

  1. Een beschrijvende vraag. Hiermee breng je het onderwerp in kaart. Hoe werkt het hier? Waar lukt het al? Wat is er eigenlijk aan de hand? Voor het Odensehuis: Wat is er allemaal ondernomen in de afgelopen tijd en wat had meer of minder effect?
  2. Een verklarende vraag. Hiermee maak je de oorzaak van het probleem of succes zichtbaar. Waarom is het hier zo goed gelukt? Hoe is dit probleem ontstaan? Voor het Odensehuis: Hoe komt het dat we zo weinig bezoekers hebben?
  3. En tot slot een ontwerpende vraag. Daarmee bedenk je nieuwe oplossingen voor het vraagstuk dat je onderzoekt. Hoe kunnen we…? Voor het Odensehuis: Hoe kunnen we beter aansluiten bij de behoefte van belanghebbenden?

 

Hier vind je een format voor het uitwerken van je onderzoeksvragen (komt nog)

 

Wil je deze job-aid als pdf hebben? Dat kan:

Klik hier om te downloaden