Job-aid 11: Hoe oogst je je opbrengsten?

Een opleiding of training rond je vaak zichtbaar af. Je oogst dan wel geen daadwerkelijke opbrengsten, maar voor je gevoel heb je wel weer een nieuwe stap in je ontwikkeling gezet. Bij leren in het werk kan de progressie die je boekt makkelijk onopgemerkt blijven. Terwijl het heel waardevol en motiverend is om die progressie wel zichtbaar te maken.

De beleving dat je progressie boekt, verhoogt het gevoel dat je tegen de taak opgewassen bent. Dat verhoogt je motivatie om verder te gaan. Al werkende en lerende leggen we vaak de lat steeds een stukje hoger, waardoor je niet het gevoel hebt vooruit te komen.

De progressiecirkel is een praktische techniek om je progressie zichtbaar te maken. Ze helpt je om te focussen op bereikte en gewenste progressie. Je zult zien dat je verrast bent over wat je al bereikt hebt. En de techniek helpt je om een helder beeld te hebben van wat je vervolgens wilt bereiken en hoe je weer volgende stapjes vooruit kunt zetten.

Hoe het werkt:

  1. Teken twee cirkels. Zet boven de cirkels het thema of je leervraag waarop jij progressie wilt boeken.
  2. Schrijf in de middelste cirkel: welke progressie heb je al bereikt? Denk aan grote en kleine stappen. Alles wat nodig, wenselijk of noodzakelijk is. Beschrijf dit in positieve termen. Niets is te klein. Je kunt direct in de cirkel schrijven. Je kunt ook kleine post-it briefjes gebruiken die je later makkelijk kunt verplaatsen.
  3. Schrijf in de buitenste cirkel: welke verdere progressie is nodig? Wat wil je nog doen of voor elkaar krijgen? Schrijf weer in positieve en concrete termen.
  4. Tot slot bekijk je de opbrengst. Wat is een volgende stap voorwaarts? Kies iets uit wat je als eerste van de buitencirkel naar de binnencirkel wilt verplaatsen. Bedenk vervolgens hoe en wanneer je dat stapje wilt zetten. Mocht je kans zien om dit met een collega te bespreken, dan is dat zeker de moeite waard.