Ontwikkelvraag: hoe leg je contact met mensen die dat afhouden?

“Een van mijn cliënten is Peter. Hij woont alleen, heeft geen werk en veroorzaakt overlast doordat hij vaak ‘s avonds laat dronken is. Ik heb al een paar pogingen gedaan om contact te maken, maar hij houdt dit elke keer af. Hoe kan ik dit aanpakken?”

Onderliggende vragen kunnen zijn:

Ik vind het moeilijk om in gesprek te gaan met mensen die dat afhouden. Ik wil dit graag oefenen.

Ik zoek naar andere vormen om contact te leggen met mensen die f2f contact afhouden. Zijn er andere vormen die werken?

Competentiecluster 1: contact leggen en betekenisvolle relaties aangaan.

u

Type 2 vraag

t

Type 3 vraag

Activiteiten waar je aan kunt denken:

 

  • Is er een specifieke competentie uit dit cluster die je verder wilt ontwikkelen voor dit soort vraagstukken? Je kunt ook met iets kleins beginnen: neem je voor om elke dag een extra focus op deze competentie te houden. En reflecteer na elke dag wat je gedaan hebt, wat werkte wel, wat werkte niet en hoe ga je er morgen mee verder. Je kunt daarvoor echt gaan zitten, maar het kan ook tijdens een trein-/autorit, op de fiets of wat voor jou een handig moment is.

 

  • Een training/workshop volgen, liefst met een acteur die kan inspelen op wat jij wil leren. Je kunt hiervoor terecht bij trainingsbureaus met open inschrijving. Een andere optie is dat je een dergelijke training zelf organiseert, samen met een groepje collega’s die ook hun gespreksvaardigheden willen oefenen met een acteur.

 

  • Vraag na of er een collega is die geen moeite heeft om dergelijke gesprekken te voeren. Misschien mag je een keer meekijken als hij/zij een dergelijk gesprek voert? Schrijf op wat je hem/haar ziet doen en wat de effecten zijn op de bewoner/cliënt. Wat valt je op? Bespreek dit samen na. Probeer vervolgens zelf uit wat gewerkt heeft.

 

  • Start een intervisiegroep waarin dergelijke vragen centraal staan. Oefen met elkaar: wat werkt en kun je in de praktijk uitproberen? Reflecteer een volgende bijeenkomst op wat je ervaren hebt en wat je een volgende keer weer of anders gaat doen. Kijk in de toolbox hoe je verdieping in je intervisie kunt aanbrengen.

 

  • Onderzoek of er andere vormen van contact leggen mogelijk zijn, misschien online? Leer daarbij vooral van ervaringen van anderen, binnen of buiten je organisatie. Vraag intern of er al goede voorbeelden zijn, maar stel je vraag bijvoorbeeld ook op www.1sociaaldomein.nl of kijk in de databank effectieve sociale interventies van Movisie