Ontwikkelvraag: Hoe krijg ik meer mensen naar ons initiatief?

“Wij zijn een Odensehuis gestart in samenwerking met een zorgaanbieder in ons buurtcentrum. We zijn op maandag en donderdag open voor mantelzorgers en mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Er is altijd iemand vanuit de zorgaanbieder aanwezig. Ik als sociaal werker probeer op straat mensen te vinden die ik daar kan uitnodigen. Ook maak ik mijn collega’s erop attent dat mensen zonder indicatie bij het Odensehuis terecht kunnen. Ondanks dat we al 3 maanden open zijn, is de belangstelling minimaal. Ik ken zeker wel een paar mensen die belang hebben bij een bezoek aan het Odensehuis. We hebben alle organisaties, casemanagers en mensen bij thuiszorgorganisatie benaderd, presentaties gehouden, vrijwilligersgroepen verteld over ons initiatief. Wat kunnen we nog meer doen? Het staat in alle kranten, alle WMO mensen weten ervan, flyers zijn uitgedeeld en liggen bij de kapper, de huisartsen etc.”

Onderliggende vragen kunnen zijn:

  • Hoe komt het dat we zo weinig bezoekers krijgen terwijl we al zoveel aan PR hebben gedaan?
  • Welke PR activiteiten kunnen we nog bedenken om mee te experimenteren? (type 4)

Leeractiviteiten waar je aan kunt denken:

  • Maak een overzicht van alle stakeholders rondom jouw initiatief. Je kunt je hierbij laten inspireren door dit overzicht van mogelijke stakeholders. Pak pen en papier en teken een paar cirkels. Plaats daarin alle partijen die je kunt bedenken, waarbij je de belangrijkste partij in het midden zet en naar buiten toe werkt. Bedenk voor elke partij wat hun belangen, behoeften en verlangens zijn.
  • Doorgrond je gebruikerswereld: stap in de schoenen van je doelgroep, met als doel om te achterhalen wat de behoeftes, opvattingen en drijfveren zijn van alle betrokkenen. Hierbij kun je de ‘empathy-map’ gebruiken. Die vul je in 30 minuten in. Hier kun je deze map downloaden.  In de schoenen van je doelgroep stappen is een belangrijke eerste fase van Design Thinking. Misschien heb je daar al eens van gehoord? Mocht je het leuk vinden om je er verder in te verdiepen, bekijk dan dit filmpje eens…
  • Start een onderzoek. Maak hierbij gebruik van job-aid 3 ‘Hoe doe je een onderzoek in je praktijk?‘. Afhankelijk van je onderzoeksvraag kun je uitkomen op een plan waarbij je de doelgroep gaat interviewen. Maar wellicht is het ook de moeite waard om eens af te kijken bij soortgelijke initiatieven. Hoe hebben zij de PR vormgegeven? Wat waren daar succesfactoren?