DDD manifest

Werken = DDD

Doe jij het werk waar je goed in bent en bij je past? Grote kans dat je dan gelukkig bent of tenminste het gevoel hebt dat je je kunt uitdrukken in je werk. Meer en meer mensen durven radicaal te kiezen voor werk wat bij hen past en waar ze goed in zijn. Bedrijven hebben door dat mensen waarde toevoegen als ze uitdagend werk kunnen doen en invloed hebben op hoe ze werken.

Doen

Doen is het in praktijk brengen, handelen. Op basis van doen ontstaan praktijkervaringen. Ervaringen om te delen, nieuwe vragen die tot denken aanzetten. Dat werkt zo op individueel niveau maar voor DDD werkt het ook zo.  Door mee te doen, leren we van en met elkaar. De ideeën krijgen concreet vorm. Die vorm wordt vervolmaakt door het vakmanschap wat ieder inbrengt. Het doen gaat gepaard met een streven naar kwaliteit. Goed werk willen leveren omwille van het werk zelf. Leren is dan het zoeken naar vervolmaking. En wat goed gemaakt is wil je delen.

DDD wordt een habitus die we bij elkaar herkennen en zo tot een werkroutine maken.

Denken

Denken is waarde toevoegen, niet het klakkeloos overnemen maar het combineren van bronnen en informatie en dan conceptualiseren om tot nieuwe betekenis te komen. In je eentje nadenken gaat snel, maar je mist de inbreng die jouw idee beter maakt of jouw probleem oplost. Het verbeteren van ideeën kan pas als we ruimte creëren, in ons hoofd en in de samenwerking. Denken is een proces waar iedereen aan mee kan doen. Er ontstaat dan een doorgaand denkproces.

Delen

Uitspreken waar je mee rondloopt, een inzicht inbrengen, iets moois laten zien, een vraag durven stellen, het zijn beginpunten voor een manier van werken die wij DDD noemen. Je ideeën of zorgen delen door anderen erbij te betrekken. Niet uit zwakte, maar vanuit de wetenschap dat er meer mensen met vergelijkbare vragen rondlopen en dat je iets aan elkaar hebt. Delen is bijdragen aan iets waar iemand anders mee bezig is. Als iedereen er zo in zit ontstaat een voedend netwerk.