Competentie – Casus – Ontwikkelactiviteiten

 

Hier vind je voor alle zeven competentieclusters voorbeelden van casuïstiek uit de praktijk van collega sociaal werkers. De opbouw is als volgt.

Een competentiecluster bestaat uit 3 tot 4 competenties. Voor elke competentie hebben we twee casussen uitgewerkt naar onderliggende leervragen en mogelijke activiteiten. Ontwikkelactiviteiten om in je werk mee aan de slag te gaan.

De uitwerkingen zijn bedoeld ter inspiratie.

Uiteindelijk komt het er op aan je eigen leerroute te maken voor jouw vraag en jouw ontwikkelvoorkeuren.

Competentiecluster 1:

Contact leggen en betekenisvolle relaties aangaan

Hoe leg je contact met mensen die dat afhouden?

Een van mijn cliënten is Peter. Hij woont alleen, heeft geen werk en veroorzaakt overlast doordat hij vaak ‘s avonds laat dronken is. Ik heb al een paar pogingen gedaan om contact te maken, maar hij houdt dit elke keer af. Hoe kan ik dit aanpakken?

Ik vind het moeilijk om in gesprek te gaan met mensen die dat afhouden. Ik wil dit graag oefenen.

Ik zoek naar andere vormen om contact te leggen met mensen die f2f contact afhouden. Zijn er andere vormen die werken?

Mogelijke ontwikkelactiviteiten
Hoe krijg ik meer mensen naar ons initiatief?

Wij zijn een Odensehuis gestart in samenwerking met een zorgaanbieder in ons buurtcentrum. We zijn op maandag en donderdag open voor mantelzorgers en mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Er is altijd iemand vanuit de zorgaanbieder aanwezig. Ik als sociaal werker probeer op straat mensen te vinden die ik daar kan uitnodigen. Ook maak ik mijn collega’s erop attent dat mensen zonder indicatie bij het Odensehuis terecht kunnen. Ondanks dat we al 3 maanden open zijn, is de belangstelling minimaal. Ik ken zeker wel een paar mensen die belang hebben bij een bezoek aan het Odensehuis. We hebben alle organisaties, casemanagers en mensen bij thuiszorgorganisatie benaderd, presentaties gehouden, vrijwilligersgroepen verteld over ons initiatief. Wat kunnen we nog meer doen? Het staat in alle kranten, alle WMO mensen weten ervan, flyers zijn uitgedeeld en liggen bij de kapper, de huisartsen etc.

Hoe komt het dat we zo weinig bezoekers krijgen terwijl we al zoveel aan PR hebben gedaan?

Naar ontwikkelactiviteiten
Andere voorbeeldvragen bij dit competentiecluster

Hoe houd ik statushouders betrokken en gemotiveerd voor de taaloefengroep?