3: Vier typen vragen

 

Er zijn vier typen vragen te onderscheiden, waarbij elk type eigen leeractiviteiten heeft.

 

Type 1: Ik weet iets niet en wil meer weten

Wil je ergens meer vanaf weten dan heb je een vraag naar meer informatie en ideeën. Dit type leren gaat ervan uit dat de benodigde informatie ergens aanwezig is en dat je je daarvan op de hoogte wilt stellen. Dat kan middels een training of opleiding, een lezing, literatuur, googlen, maar ook door af te kijken en samen te werken met ervaren collega’s.

Wat zijn bewezen effectieve aanpakken tegen ongezond gewicht bij jongeren?

Van welke activiteiten in de wijk kan mijn cliënt gebruik maken?

 

Type 2: Ik kan iets niet en wil dat leren

Je mist de vaardigheid om iets voor elkaar te krijgen. Voor dit soort vragen helpt het om concreet iets aan te leren, te oefenen en daar gericht feedback op te krijgen. Dat kan middels een training, bijvoorbeeld met acteurs, een workshop, door zelf te oefenen in je werk en daarop te reflecteren of door collega’s te vragen met je mee te kijken en je feedback te geven.

Hoe leg ik contact met mensen die dat afhouden?

Hoe kan ik kort en bondig rapporteren?

Type 3: Ik wil weten waarom iets zo loopt om beter te kunnen bepalen wat ik wil doen

Hoe komt het toch dat we in onze organisatie wel besluiten nemen, maar ze vaak niet nakomen? Of hoe kan ik eenzaamheid in de wijk aanpakken door buren te betrekken?

Bij dit type vragen liggen de antwoorden verborgen en kan onderzoekend leren een goede aanpak zijn. Dan ga je bijvoorbeeld op onderzoek uit in de wijk: wat is er al gedaan, wat heeft gewerkt en wat niet? Of je gaat in gesprek met collega’s, je bekijkt goede voorbeelden op internet, je start een online discussie op het intranet en nodigt collega’s uit om hun inzichten en ervaringen te delen.

Hoe sluit ik aan bij waar bewoners behoefte aan hebben en hoe vind je nieuwe behoeftes?

Hoeveel en wat mag ik vragen van een vrijwilliger. Wat is dan ondersteuning van de mantelzorger en hoe ver ga ik hierin als andere organisaties daar andere ideeën daarbij hebben?

Type 4: Ik heb een idee hoe het anders kan en wil dat uitproberen

Hoe kan ik in mijn werk anderen betrekken zodat ik er niet alleen voor sta? Hoe kan ik onze overleggen efficiënter invullen? Bij dit type vragen heb je zelf vaak wel een idee hoe het anders kan, of wil je een of meer andere aanpakken in de praktijk uitproberen. Het is dan de uitdaging om met je idee in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan en te experimenteren, liefst ook samen met collega’s en buurtbewoners bijvoorbeeld. Het experiment kan nooit mislukken, je leert van je ervaring en je reflectie daarop en op basis daarvan bepaal je waar je mee door gaat of wat je weer anders gaat uitproberen.

Ik wil uitproberen of en hoe ik statushouders actief kan betrekken bij het meedenken over wat zij zouden willen in hun wijk en wat zou zelf zouden kunnen bijdragen.

Ik wil uitproberen hoe ik sneller en efficiënter kan matchen tussen vraag en vrijwilliger.

 

Nu jij: onder welk type vraag valt het vraagstuk waaraan jij wilt werken?