Hoe kom je er achter wat er al goed gaat bij het knowmadisch werken in jouw organisatie. Of dat een interventie of aanpak succesvol is? Je kunt gebruik maken van een waarderend interview. Dit is een bewust radicaal positief interview, waar je elkaar om-en-om bevraagt op wat er goed gaat en is gegaan en deze verhalen deelt met een grotere groep.

  1. Organiseer een bijeenkomst met zoveel mogelijk betrokkenen. Reserveer een open ruimte waarin mensen verspreid in duo’s kunnen gaan zitten. Maak vooraf een interview met 4 vragen rondom het thema. Wil je liever algemeen? Gebruik dan de 4 generieke vragen. Je kunt met die vragen als basis alle kanten op, door bijvoorbeeld te vragen naar wat ze waarderen aan anderen die knowmadisch werken. 
  2. Deel de interviews uit (geprint of projecteer ze) en leg uit dat het belangrijk is dat eerst de een het hele interview doet en daarna de ander. Start en hou de tijd bij, laat ze van rol wisselen na 30 minuten. Vraag ze ook aantekeningen te maken als interviewer. De interviewer moet het verhaal van de geïnterviewde kunnen vertellen.
  3. Laat de interviewduo’s in groepen van max. 8 personen elkaars verhalen delen en geef de groep als opdracht om een aantal gemeenschappelijke of opvallende kenmerken te verzamelen. Vraag tenslotte alle groepen om dat plenair te delen en bespreek wat er al aan positieve ervaringen is binnen de organisatie