Werk eerst individueel. Maak allemaal een schets van je eigen netwerk rondom de inhoud van het betreffende vraagstuk. Schrijf namen op. Gebruik lijntjes om de relatie te duiden. Maak korte notities.

Als je morgen met wat mensen rond de tafel kunt, wie nodig je dan uit?

Van wie weet je dat ze het vraagstuk interessant vinden?

Wie heeft wellicht nuttige ervaringen?

Wie helpt je om in de organisatie aandacht te vragen voor dit vraagstuk?

Wie heeft de nieuwste informatie over de vakinhoud?

Wie doet iets heel anders maar zou wel mee willen denken?

Je mag nu 10 mensen bellen, wie bel je dan?

Leg nu de schetsen naast elkaar. Waar zit verbinding tussen jullie netwerken. Waar zit de diversiteit? Kijk naar het geheel vanuit verschillende perspectieven. Wat levert dit beeld op?