Oefening 8: Hoe maak jij kennis

DDD is een manier van werken en leren, al werkend leren en al lerend werken. Denken, uit DDD kun je ook lezen als conceptualiseren ofwel een fase waarin je op basis van reflectie betekenis geeft aan je ervaringen, experimenten of de bestudeerde artikelen, theorie, literatuur.  Dan máák je kennis. Maak dat vooral niet te zwaar, je bent niet aan het promoveren op een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, je bent en blijft een practitioner die iets toe wil voegen aan het vak of een thema wil adresseren. Dat vraagt er wel om dat je in staat bent om die bij veel professionals onbewuste en impliciete strategie die ze hebben te kunnen expliciteren. Hoe doe jij dat nu: conceptualiseren, kennis maken. Als je daar nu een beginnetje mee maakt zal dit je de komende periodes helpen om bewuster te Denken, en daarin ook de kracht van het netwerk te benutten.

Oefening: Kennis maken met je sector / vraagstuk

Generalisten krijgen het steeds lastiger, van alles een beetje weten volstaat niet meer. Specialisatie is de norm. Specialisatie op sector of vraagstuk of zelfs superspecialisten op sector en vraagstuk. Als je een specialist bent heb je tekst paraat over de state of the art in die sector cq dat type vraagstuk. Van een sector ken je ontwikkelingen en trends en wat die betekenen voor de organisaties in die sector. Van een vraagstuk ken je de actuele opvattingen, inzichten, denkers, sprekers en waar het naar toe gaat. En de superspecialist kent de combinatie van sector en vraagstuk ontwikkelingen op zijn duimpje. In deze oefening werk je vanuit je praktijk toe naar een eerste kennisproduct waarmee jij je zichtbaar kunt maken binnen je sector of vraagstuk.

Stap 1.

Stel dat een buitenstaander vraagt je om in een half A4tje te beschrijven wat jouw analyse is van de sector en de vraagstukken die daar spelen, in relatie tot wat jij tot jouw focus hebt benoemd. Hoe luidt dat verhaal dan? Het schrijven van dit verhaal zorgt dat je veel impliciete kennis over dat thema naar boven haalt. Toets je verhaal vervolgens eens bij anderen. Dit is een Delen aspect, maak een weloverwogen keuze over waar, hoe en met wie je dit verhaal wilt delen. Vraag hen bijvoorbeeld te reageren op de volgende vraag:  is het een verhaal dat alleen een iemand die zich echt heeft ingegraven in de sector kan vertellen of staat het bol van de algemeenheden? Zo ja dan heb je nog wat te doen:  probeer een verdiepende slag te maken in het expliciteren van je tacit knowledge over je thema. Zo nee, dan kun je door naar de volgende stap.

Tijdsinvestering

Om goed kennis te maken met je sector / vraagstuk ben je met onderstaande stappen zeker 2 uur bezig, afhankelijk van hoe diep je al in de sector zit.

Stap 2.

Wetende welke uitdagingen en issues er op dit moment in die sector spelen, welke er op de sector af gaat komen: wat wil jij dan vooral bijdragen aan deze sector?  Waar sta jij dan voor, en waar ga je voor?  Ofwel: waarom is dat thema voor jou zo belangrijk? Onderbouw dat ook op basis van je praktijkervaringen. Toets ook dit verhaal bij anderen, en maak het beter op basis van feedback.

Stap 3.

Stap 1 was algemeen, in stap 2 maakte je een verbijzondering, in deze opdracht vragen we je om eens onder de motorkap van deze twee verhalen te kijken. Pik er een paar opmerkelijke uitspraken, opvattingen van jezelf over dit thema uit. Die uitspraken, opvattingen zijn te beschouwen als kennisproducten. Kennis die door jou geconstrueerd is. Draai de film eens terug, hoe ben je nu tot deze kennis gekomen? Wat doe je blijkbaar? Hoe werk je zodat die kennis ontstaat? Maak je er niet te makkelijk vanaf. Leg jezelf in deze zoektocht eens even flink het vuur aan de schenen. De 5 maal waarom vraag kan je daarbij helpen. Last van vluchtgedrag als het ongemakkelijk wordt? Vraag dan of iemand je bevraagt.  

Stap 4.

Stap 3 heeft er waarschijnlijk ook aan bijgedragen dat deze kennis verder is geconceptualiseerd. Daarom volgt nu een echte DDD oefening! Schrijf een blog, maak een podcast, een youtube filmpje of wat je maar wilt, en besluit deze met een vraag, die jou weer verder gaat helpen op dit thema. Breng je blog, podcast, youtube gericht onder de aandacht bij minimaal 12 relevante actoren uit je netwerk die je al eerder in kaart hebt gebracht. En wacht af wat er gaat gebeuren. Vergeet niet mensen te bedanken die reageren! Heb je zelf geen website, denk dan aan het plaatsen van je blog op LinkedIn of een video op Youtube. In het hoofdstuk over tools kun je vinden hoe je dat doet.

Extra: DoenDenkenDelen, leren en reflecteren

In de voorgaande stappen oogstte je met terugwerkende kracht kennis uit je praktijk. Dat is natuurlijk een omslachtige werkwijze, beter is het om doorgaand te werken aan drieslag DDD, en op basis van je experimenten en onderzoek regelmatig en doorgaand te conceptualiseren. Dit onder het motto, vele kruimels maken ook een brood! De basis hiervoor is reflectie. Een activiteit die de een al als ingebakken gewoonte heeft terwijl de ander denkt, oh ja … vroeger toen deed ik dat wel eens…

De oefening hieronder is vooral bedoeld voor de professionals die hun vermogen tot reflectie willen opfrissen of hun repertoire willen uitbreiden ten behoeve van DoenDenkenDelen.

Je hebt in vorige oefeningen al een blog/vlog/podcast oid online geplaatst. Dat was een mooie eerste stap. Je gaat nu een stap verder in het ontwikkelen van de DDDgewoonte: na het afronden van een klus, project, (dag)taak die te maken heeft met jouw focus of na het lezen van een interessant blog/artikel etc. publiceer je zelf een blog/vlog/podcast oid met je reflecties:

  • Wat is het belangrijkste dat je is bijgebleven en waarom?
  • Wat was nieuw voor je?
  • Heb je (vandaag) een nieuw inzicht opgedaan? Op welke manier ga je het toepassen?
  • Kun je datgenen wat nieuw voor je is verbinden met eerdere kennis, ervaringen?
  • Wat is een vraag die je nu nog hebt en die je wil voorleggen aan je netwerk?

Heb je zelf geen website, denk dan aan het plaatsen van je blog op LinkedIn of een video op Youtube. In het hoofdstuk over tools kun je vinden hoe je dat doet, je kunt het ook op internet zoeken natuurlijk.