Oefening 2: Wat is er al: analyseer je bestaande online sociale netwerk

DDD staat en valt met het hebben van een online sociaal netwerk waarin je kunt delen, vragen stellen, elkaar attenderen op interessante blogs, websites en artikelen. We hebben het dan over sociale platforms als LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook etc.

Je sociale netwerk wordt ook wel je sociale kapitaal genoemd. Het is dat wat beschikbaar komt via anderen door de relaties die je met die anderen hebt. Belangrijke elementen van sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele netwerken, gedeelde normenvertrouwenwederkerigheid en inzet voor de gemeenschap. Het gaat er uiteindelijk om dat je betekenisvolle netwerken opbouwt met (inter)nationale vakgenoten, maar ook met professionals uit heel andere richtingen die je kunnen verrassen en inspireren met hun ideeën.

Denk bijvoorbeeld aan professionals op HRDgebied die hun online sociale netwerk uitbreiden met met ICT-professionals om zo te komen tot toepassingen van ICT bij leren. Of aan zorgprofessionals die zich laten inspireren door designers en techneuten om op ideeën te komen op het gebied van technologie in huis.

Je kunt de sociale platforms ook voor verschillende doeleinden gebruiken. Zo kun je LinkedIn en Twitter vooral voor werkgerelateerde contacten gebruiken en updates en Instagram en Facebook voor privéberichten. Binnen Facebook kun je bijvoorbeeld ook strengere privacy-instellingen gebruiken dan op Facebook en Twitter, alleen door jouw goedgekeurde vrienden kunnen je updates zien.

Oefening: Maak een netwerkanalyse

Je begint vast niet op nul als het gaat om deelnemen aan online sociale netwerken. Je doet vast al veel meer dan je denkt! In deze opdracht visualiseer en analyseer je je bestaande online netwerken.

Stap 1:

Schrijf op in welke online sociale netwerken jij een profiel hebt. Participeer je ook in groepen? Zet deze er ook bij. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

  • Voor welke doeleinden gebruik jij die sociale netwerken en groepen?
  • Maak je onderscheid tussen werkgerelateerd en privégebruik?
  • Participeer je in werkgerelateerde communities of juist voor hobby?
  • Plaats je ook updates of volg je alleen en maakt het nog verschil of het werkgerelateerd of privégebruik is?

 

 

Tijdsinvestering

Het visualiseren en analyseren van één van je online netwerken met een nieuwe tool kost je zeker 1 á 2 uur. Daarnaast ben je de komende 2 weken op in elk geval 1 sociaal platform actief om je 5 gekozen connecties te volgen en hun updates te lezen en/of te bekijken.

Stap 2:

Kies het netwerk waarin jij de meeste connecties hebt. Dit ga je analyseren. Er zijn online tools die je helpen inzichtelijk te maken hoe jouw online netwerk is opgebouwd. Het is best even een klus om deze analyse te doen, maar de visualisatie die je krijgt is echt interessant!

Welke tools kun je gebruiken voor deze analyse? Er zijn veel verschillende online tools, hier een paar mogelijkheden:

De tool SocialBro heeft allerlei filters waarmee je volgers uit twitternetwerk in beeld kunt brengen, evenals de meest besproken onderwerpen van je volgers.

Touchgraph visualiseert je Facebook-pagina. Ook hier kun je met kleuren aangeven in welke (sub)netwerken je participeert.

Wil je een analyse maken van je linkedIn netwerk? Scroll dan eens door je contacten en maak aantekeningen over de netwerken die je zien (bv. netwerk rondom oude werkgever, netwerk rondom middelbare school, netwerk rondom bepaald onderwerp). Hierna kun je dit zelf visualiseren met gekleurde ronde kaartjes waarbij de grootte van het kaartje de grootte van het netwerk representeert. Schrijf de naam van het netwerk op de kaartjes. leg de kaartjes op een tafel en leg overlappende netwerken over elkaar. 

 

Stap 3.

Wat zie je als je netwerk is gevisualiseerd? Reflecteer aan de hand van de volgende vragen:

  • Kun je iets zeggen over de kracht van dit online netwerk voor je huidige focus binnen je werk? 
  • Zijn er subnetwerken zichtbaar?
  • Waar zitten je belangrijkste connecties? Hoe divers is je netwerk? Wat zijn belangrijke beïnvloeders in je netwerk? 
  • Hoe is de balans in je investeren in contact met je ‘strong’ en ‘weak ties’?
  • Op welke domeinen zou jij je netwerk graag willen versterken?

Maak een lijstje van 5 interessante connecties uit netwerk, volg hen op in elk geval 1 online platform en geef hen de komende 2 weken online extra aandacht door hun tweets, updates, blogs te lezen en bijvoorbeeld te liken of te retweeten.